Sukladno Odluci Župana o proglašenju elementarne nepogode (suša) za Vukovarsko-srijemsku županiju, od 19. kolovoza 2015.g., pozivamo sve poljoprivredne proizvođače (koji imaju u vlasništvu ili su u zakupu posjeda na području Grada Vukovara - k.o. Vukovar, Borovo naselje, Lipovača, Grabovo, Sotin) da izvrše prijavu štete od elementarne nepogode u roku od 8 dana od proglašenja (do 27. kolovoza 2015.)

Prijava šteta se vrši u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju (2.kat,ured br. 17) na propisanom obrascu EN-P

Potrebna dokumentacija za prijavu štete:
- preslika izvoda iz ARKOD-a (LIST A i B za 2015.g., izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- preslika osobne iskaznice
- preslike posjedovnog lista / ugovora o zakupu

Povjerenstvo za procjenu štete
od elementarnih nepogoda