S obzirom da je na području Vukovara primijećen trend nepropisnog odlaganja otpada tijekom večernjih sati, kao i preko vikenda, izvan lokacija predviđenih za tu namjenu, Grad Vukovar je u suradnji s gradskom tvrtkom Komunalac d.o.o. uveo dodatne kontrole kako bi se ovaj problem uspješno riješio.

Komunalni redari Grada Vukovara proveli su tijekom proteklog vikenda kontrolu nepropisnog odlaganja otpada na javnim površinama i zelenim otocima, tijekom koje je nekoliko osoba zatečeno u prekršaju te su protiv istih pokrenuti postupci.

Kazna za nepropisno odlaganje (odlaganje na javnim površinama, pored spremnika itd.) iznosi od 1.000,00 do 3.000,00 kuna.

Kontrola problematičnih lokacija će se nastaviti i ubuduće, a uskoro će biti uspostavljen i sustav video nadzora na divljim deponijama i zelenim otocima.

Ovim putem još jednom apeliramo na građane da otpad pravilno sortiraju i odlažu u odgovarajuće spremnike.

Na raspolaganju im je reciklažno dvorište na ''Petrovačkoj doli'' gdje mogu besplatno odložiti preko 20 vrsta otpada, a s radom je počelo i mobilno reciklažno dvorište koje će periodično obilaziti različite dijelove grada i na kojem građani također mogu besplatno predati brojne vrste otpada uz predočenje osobne iskaznice djelatniku tvrtke Komunalac d.o.o.