Nakon što je šetnica uz Vuku koja obiluje sadržajima za sve uzraste 2021. godine postala bogatija za profesionalni skate park, na njoj će se uskoro izgraditi i BMX park, a na inicijativu mladih Vukovaraca.

Ugovor o izvođenju radova je u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara potpisao gradonačelnik Ivan Penava s direktoricom tvrtke KOM-ILOK d.o.o. Ljiljanom Nenadović.

"Istim putem kojim smo se vodili kada smo gradili skate park, a to je volja i želja naših mladih sugrađana, nastavljamo i danas potpisivanjem ovog ugovora o izgradnji BMX parka. U gradskoj četvrti Olajnica će se izgraditi BMX park površine 420m2 i duljine staze 251 metar, a u sklopu projekta urediti će se i zelena površina te hortikultura u njegovom okruženju. Veseli me i raduje početak ovog projekta jer će mali Vukovarci, ali i mi s njima, dobiti novi sadržaj u našem gradu. Siguran sam kako će on doprinijeti razvoju novih vještina i znanja, ali i stvaranju puno novih prijateljstava. Projekt će dodatno unaprijediti naš grad koji postaje sve moderniji i s obzirom na svoju veličinu, zaista bogat raznim sadržajima.", dao je istaknuti gradonačelnik Penava.

Direktorica tvrtke KOM-ILOK d.o.o. Ljiljana Nenadović istaknula je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s Gradom Vukovarom, dok je Branko Knežević, viši savjetnik za energetsku učinkovitost Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara dodao kako je rok za izvođenje radova 2 mjeseca od uvođenja izvođača u posao.

Ukupna vrijednost projekta je 88.914,19 EUR s PDV-om, a za njegovo provođenje Grad Vukovar osigurao je 28.000 EUR bespovratnih sredstava putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice MRRFEU-a.