Financiranje udruga

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su programski usmjerene na rad u području promicanja kulture i potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika.

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja objavljuje listu prvenstva za dodjelu prostora – Parobrodarska 3

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024. godinu

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje Javni poziv za dodjelu prostora na korištenje sportskim udrugama za provedbu Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara i Grad Vukovar objavljuju Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2024. godini

Grad Vukovar objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2024. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluka o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje braniteljskim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, na svojoj 2. sjednici, održanoj 1. rujna 2023. godine, donosi Prijedlog liste prvenstva.

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područje zaštita okoliša i održivog razvoja

Rezultati provjere formalnih uvjeta II. Javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udruga proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro