Financiranje udruga

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava u 2021. godini

Grad Vukovar objavljuje 1. izmjenu i dopunu Godišnjeg plana natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

Grad Vukovar objavljuje izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2020. godini.

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz područja tehničke kulture za 2021. godinu

Rezultati procjene projekata Javnog natječaja Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2021. godini

Rezultati procjene projekata Javnog natječaja Osnaživanje civilnog društva u 2021. godini