Financiranje udruga

Povjerenstvo za odobravanje jednokratnih financijskih potpora programima udruga u 2022. godini objavljuje javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima udrugama u 2022. godini.

Rezultati Javnog natječaja „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2023. godini“

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2023. godini“ obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini“ obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.

Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Poziva

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje u području sufinanciranja gospodarenja sportskim objektima za 2023. godinu godini obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Poziva

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su programski usmjerene na rad u području promicanja tehničke kulture i potiču održivost neprofitnog sektora i povezivanje različitih dionika.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.