Financiranje udruga

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih financiranju prijedloga iz područja obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih financiranju prijedloga programa Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života

Grad Vukovar objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021. godini iz Proračuna Grada Vukovara

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za sufinanciranje provedbe manifestacije (Ljeto na vukovarskoj adi 2020.)

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o poništenju II. Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu

Objavljuje se Javni poziv za prikupljanje programa za izradu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vukovara za 2021. godinu

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara u 2021. godini.

Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ br. 26/15), a sukladno članku 4. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) objavljuje se

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2020. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2020. godinu namijenjenih sufinanciranju provedbe manifestacije (Ljeto na Vukovarskoj adi 2020.)