Financiranje udruga

Rezultati provjere formalnih uvjeta II. Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini“

Zajednica športskih udruga grada Vukovara i Grad Vukovar objavljuju Javni poziv za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2023. godinu

Zajednica športskih udruga grada Vukovara i Grad Vukovar objavljuju Javni poziv za provođenje programa razvoja ženskog sporta u gradu Vukovaru za 2023. godinu

Prvi izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2023. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Javni poziv za dodjelu financijske potpore udrugama (zajam) u 2023. godini (u daljnjem tekstu Poziv) (KLASA:402-02/23-01/4, URBROJ:2196-1-02-23-3 od 20. veljače 2023. godine) mijenja se prema odredbama ovog Poziva.

Objavljuje se javni poziv ustanovama i udrugama sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije za davanje na korištenje bez naknade javne površine s postavljenim pokretnim štandovima u vlasništvu Grada Vukovara u Perivoju dvorca Eltz.

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni natječaj: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni natječaj: Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2023. godini

Zajednica športskih udruga grada Vukovara i Grad Vukovar objavljuju Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2023. godini