Za djelatnike gradske uprave u Gradskoj vijećnici održana je radionica Upravljanje konfliktima i motivacijske tehnike. Radionicu su organizirali Grad Vukovar i Lotusmedia d.o.o.

Neke od obrađenih tema bile su: rješavanje sukoba, nastanak i razvoj konflikta, tipovi konflikata, upravljanje konfliktom, motivacijski okvir, teorije potreba, teorije očekivanja, teorije postavljanja ciljeva, važnost motivacije u praksi, samoinicijativa i druge.