Upravni odjel za gospodarstvo

Javni poziv biti će objavljen u ponedjeljak, 26. lipnja 2023. godine!

Za 23 proizvođača dodijeljeni su certifikati "Proizvod hrvatskog seljaka".

Ukoliko uslijed izvođenja radova održavanja na navedenom nastane šteta na poljoprivrednim kulturama, ista će po zahtjevu za naknadom vlasnika k.č., biti nadoknađena.

Uskoro novi sadržaji u park-šumi Adica!

Grad Vukovar i ove godine pomaže vukovarske poljoprivrednike.

Vukovar je jedan od 22 hrvatska grada u kojem će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja.

Sukladno točki 9. stavak 4. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2023. godini (KLASA: 320-10/23-01/2, URBROJ: 2196-1-02-23-4 od 12. travnja 2023. godine), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o dodjeli bespovratne potpore u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2023. godini.

Bogati program Festivala očekuje nas ovog vikenda u Vukovaru!

Dozvoljava se produljenje radnog vremena svim ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i Barovi“ na području Grada Vukovara, u zatvorenom i otvorenom prostoru (terase) do 4,00 sata u dane kako slijedi:

- 5. svibnja 2023. g. (petak na subotu)
- 6. svibnja 2023. g. (subota na nedjelju)

Uz 1200 porcija graha Vukovarci obilježili Praznik rada!