Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Pozivamo sve građane koji se do sada nisu prijavili da predaju zahtjev za dodjelu kompostera!

Kao završna faza cijelog projekta slijedi unutarnje opremanje zgrade!

Radovi na uređenju obaloutvrde Vuke u centru grada su na samome kraju!

Uručeni su ugovori djelatnicima programa Javnih radova.

Šetnice i ulice Vukovara u posebno lijepom proljetnom izdanju!

Komposteri će do sada prihvatljivim prijaviteljima biti dostavljeni na kućne adrese!

Novi projekt u razvoju biciklističke infrastrukture na području Vukovara!

Radove u Ulici Budžak obišao je gradonačelnik Ivan Penava.

Prijavitelji će naknadno biti obaviješteni o načinu, mjestu i vremenu preuzimanja kompostera.

Prostor stare tržnice privremeno je prenamijenjen u parkiralište.