Udruge izvješća

Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2016. godinu, Grad Vukovar obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.

Povjerenstvo za provedbu javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.