Udruge izvješća

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje prijedloga aktivnosti za provedbu Dana mladih Vukovar u 2018. godini

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite objavljuje listu prvenstva za dodjelu prostora – Velebitska 16

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja „Dani mladih u 2018. godini" – obavijest udrugama o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta.

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro - Lista prvenstva za dodjelu prostora

Provjera propisanih uvjeta – Javni natječaj za dodjelu prostora (Velebitska 16a)

Provjera propisanih uvjeta - Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

ODLUKU o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2018. godini

ODLUKU o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2018. godini

 

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga prijavljenih na Javni natječaj: "Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat"

 

Gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata.