Udruge izvješća

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje II. Javnog natječaja „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja – za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta II. Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

Odluka o davanju suglasnosti na Detaljan plan raspodjele sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljom Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Promicanje vrijednosti Domovinskog rata u 2019. godini

 Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata – Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. godini

Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima u području sporta za 2018. godinu