Udruge izvješća

O D L U K A
o raspodjeli prostora udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro – (Velebitska 16a – P10)

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite objavljuje listu prvenstva za dodjelu prostora - (Velebitska 16a – P10)

Provjera propisanih uvjeta – Javni natječaj za dodjelu prostora (Velebitska 16a – P10)

Odlukom o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar uređuje se dodjeljivanje prostora u vlasništvu Grada Vukovara u nekretnini na adresi Trg hrvatskih branitelja 1, k.č. broj 1944/1, upisanu u zk. uložak 3566 k.o. Vukovar, na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, po okončanju postupka javnog natječaja, raspisanog na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-03/18-01/5, URBROJ: 2196/01-02-18-67, od 15. lipnja 2018.), objavljenog na službenim stranicama Grada Vukovara.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje 2. Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro, izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta 2. Javnog natječaja: „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2018. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Natječaja.

Odluka o raspodjeli prostora udrugama iz kulture

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje manifestacija u 2018. godini

O D L U K U o raspodjeli prostora udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro

Odluka o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar - Trg hrvatskih branitelja 1