Udruge izvješća

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2018. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja: „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2018. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Natječaja.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja za predlaganje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita za 2018. obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Natječaja.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja za predlaganje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva za 2018. obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Natječaja.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2018. godinu predlaganje obavještava organizacije civilnog društva o rezultatima provjere formalnih uvjeta Natječaja

Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima ustanovama i udrugama u području sporta

Izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokranih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2017. godinu.

Javno izvješće o vanrednim sredstvima 2017. - društvene djelatnosti

Javno izvješće o dodjeljenim jednokratnim financijskim sredstvima ustanovama i udrugama u području sporta

Obavijest o odobrenim financijskim sredstvima udruga iz kulture i tehničke kulture temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2017. godinu.