Udruge izvješća

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima.

Temeljem Javnog natječaja za sufinanciranje EU projekata udruga u 2018. godini, objavljenog 06. srpnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/6, URBROJ:2196/01-02-18-2) objavljujemo javno izvješće o dodijeljenim sredstvima za EU projekte udruga.

Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2019. godini

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Osnaživanje civilnog društva u 2019. godini

Povjerenstvo za provedbu Natječaja – za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2019. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu za aktivnosti udrugama koje pridonose razvitku zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite, objavljenog 05. srpnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/5, URBROJ:2196/01-02-18-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za sredstva pričuve u području ostalih tekućih donacija udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u 2018. godini, objavljenog 23. travnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/4, URBROJ:2196/01-02-18-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.