Gradske vijesti

Vukovarom je zavladalo šarenilo i veselje!

Po završetku unutarnjeg opremanja zgradu je obišao gradonačelnik Penava.

Gradonačelnik Penava i suradnici susreli su se s Veleposlanikom Republike Slovenije u RH.

20. godina akcije "Moje svjetlo za moj Vukovar" Udruge TOMS iz Trogira.

Dana 30. prosinca 2023. godine stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 155/23), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Grad Vukovar na inicijativu stanovnika izgradio  novo parkiralište u Ulici Domovinskog rata.

Vukovar i Dubrovnik dugi niz godina njeguju jaku prijateljsku vezu.

U Vukovar je prošle godine pristiglo 55.924 gostiju te se bilježe 87.863 noćenja.

S ciljem vođenja brige o sigurnosti građana Vukovara.

Gradonačelnik Penava susreo se s ribarima koji su ostvarili pravo na potporu.