Gradske vijesti

Nakon predstavljenog europskog projekta „Common" koji je namijenjen smanjenju emigracije i gubitka radne snage, a čiji je nositelj Razvojna agencija Vukovar, predstavljen je još jedan projekta iz istog Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.
Riječ je o projektu naziva Panona net model upravljanja destinacijom (Panona net destination management model) koji je usmjeren na razvoj regionalnog turističkog proizvoda.

Polaganjem kamena temeljca svečano su otvoreni radovi na izgradnji treće višestambene zgrade u Vukovaru, neposredno pored novoizgrađenih modernih zgrada u Ulici Ive Tijardovića.

Nakon testiranja koje je održano dana 29. srpnja 2019. godine i intervjua od 29. srpnja 2019. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, utvrđuje prema ukupnom broju ostvarenih bodova sljedeću:

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18 ), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom dana 29. srpnja 2019. godine objavljuje

LAG Srijem objavljuje 3. LAG Natječaj iz Lokalne razvoje strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tip operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Na temelju provodenog postupka bodovanja, a sukladno kriterijima objavljenim u Javnom pozivu Grada Vukovara za prijavu djece na besplatno ljetovanje u organizaciji Grada Vukovara u Novom Vinodolskom, objavljujemo rezultate.

pic 02Trenutno se u Vukovaru nalazi 18 velikih djela svjetskih uličnih umjetnika, čime se Vukovar postavio na kartu tzv Galerija na otvorenom uz bok svjetskih gradova koji dugi niz godina grade kulturu uličnih umjetnosti.

pic 006Presijecanjem vrpce u srcu Dubrovnika, među starim zidinama, 25. srpnja otvorena je trgovina zadruge Vrhunsko vukovarsko, pod nazivom „Vrhunsko vukovarsko- Vukovarska kuća" koja objedinjuje i svim Dubrovčanima, ali i posjetiteljima grada Dubrovnika nudi najbolju ponudu iz Vukovara.

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom na radna mjesta; 1. Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove (1 izvršitelj/ica) i
2. Viši referent za gradsku imovinu (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca objavljen u „Narodnim novinama br. 67/19 dana 12. srpnja 2019. i na web stranici Grada Vukovara, dana 23. srpnja 2019. godine objavljuje

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Proširenje Novog groblja" (DPU-1).