Gradske vijesti

I ove godine Grad Vukovar osigurao je božićne paketiće za djecu.

Nastavlja se kvalitetna dugogodišnja suradnja na dobrobit zajednice.

Grad Vukovar ove godine uveo je novu mjeru kojom se potiče izvrsnos kod učenika!

Nova je ovo mjera Grada Vukovar kojom se potiče razvoj turističke ponude.

Sukladno ranijim najavama, u drvoredu su zasađene platane.

Grad Vukovar podupire ribarstvo i akvakulturu.

Donesena je odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata.

Gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o odobravanju bespovratne potpore na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima koji se bave djelatnošću iz područja turizma i fizičkim osobama koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivači na području grada Vukovara za 2023. godinu (KLASA: 302-01/23-03/246, URBROJ: 2196-1-6-23-3 od 18. prosinca 2023. g.)

Projekt postavljanja 12 solarnih elektrana u Vukovaru.

Pozivaju se učenici i studenti na osobno potpisivanje Ugovora o stipendiranju te na svečanu dodjelu stipendija