Gradske vijesti

Gradsko vijeće Grada Vukovara na 21. sjednici održanoj 9. studenog 2023. godine, donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara.
Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara br. 10/23.

Danas je predstavljena nova mjera, a javni poziv biti će objavljen sutra 24. studenog!

Za članove Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

Grad Vukovar nastavlja s akcijama pošumljavanja.

Grad Vukovar dodijelit će nagrade učenicima i mentorima osnovnih škola na području grada Vukovara za posebno ostvarene rezultate na državnim natjecanjima, susretima i smotrama iz programa Agencije za odgoj i obrazovanje te Hrvatskog školskog sportskog saveza za školsku godinu 2022./2023.

Donesena je Odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata.

18. i 19. studeni 2023. godine proglašavaju se danima komemorativne manifestacije.

Dodijeljeno je 344.931.79 eura bespovratnih potpora.

Gradonačelnik Penava na tu temu održao je konferenciju za medije.